V roce 2023 jsme získali certifikát Udržitelná firma

Co si představit pod pojmem Udržitelná firma?

Jedná se prakticky o odpovědnost nás jednotlivců, ale i firmy jako celku k ekologii a životnímu prostředí. Jde o dobrovolnou formu zapojení sociálních aspektů a aspektů týkajících se životního prostředí, do každodenních aktivit firmy a interakcí zainteresovaných jednotlivců.

V roce 2023 jsme získali certifikát Udržitelná firma

To znamená chovat se zodpovědně při veškerém konání firmy ve vztahu k životnímu prostředí, lokálním komunitám, zákazníkům, zaměstnancům a dalším zainteresovaným stranám.

Udržitelná firma TREVOS.

‍Získaný certifikát, který slouží jako osvědčení o zapojení do kolektivního systému EKOLAMP ve smyslu § 9 písm. b) zákona č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností.

TREVOS tím přispívá k udržitelnému podnikání a činí tak, už i tím, že splňuje normu zpětného odběru elektrozařízení.

Dokument kromě toho slouží i jako plnohodnotné osvědčení o zapojení TREVOSu do kolektivního systému EKOLAMP všude tam, kde to orgány veřejné správy vyžadují.

Udržitelnost jako konkrétní téma?

Téma udržitelnosti ve společnosti rezonuje čím dál výrazněji a časem jen zesílí. Stává se důležitým bodem i při vyjednávání s obchodními partnery nebo v tzv. nefinančním reportingu.

 V neposlední řadě je důležitý i pro vztahy s veřejností. TREVOS se také může prezentovat vizuálním symbolem, který dokládá náš odpovědný přístup ke světu kolem nás.

Tématu udržitelnosti se budeme i nadále významně věnovat a posilovat tak roli certifikátu Udržitelná firma a jeho vnímání.

Myslíme na budoucnost.

Zpět na výpis