Revoluce ve stavebnictví? Říká se jí BIM!

Společnost Trevos uvolnila v srpnu 2018 první část „chytrých“ BIM objektů svítidel pro využití během návrhu, výstavby a životního cyklu budov. BIM (Building Information Modeling) se postupně stává moderním a povinným standardem ve stavebním odvětví.

Revoluce ve stavebnictví? Říká se jí BIM!

Společnost Trevos vždy sledovala progresivní trendy a pružně reagovala na požadavky zákazníků. Proto letos v srpnu uvolnila „chytré“ BIM objekty pro vytváření staveb v procesu BIM, určené pro architekty, projektanty, správce budov nebo investory.

Virtuální projekt budovy složené z jednotlivých prvků obsahuje 3D design, ale zejména vlastnosti daného objektu.

V případě svítidel to mohou být barva, rozměry, hmotnost, použitý materiál, energetická třída, světelný výkon, příkon, způsob zapojení atd. Tyto informace jasně definují jednotlivé části a materiály a zajišťují tak přehlednost pro investora i jednotlivé dodavatele stavby.

Podrobné informace o využití BIM dat najdete na naší BIM mikrostránce

Zpět na výpis