Co znamená označení IP66/IP69 u svítidel INNOVA a NANOTTICA?

IP66/IP69 je označení stupně ochrany krytí (proti vniknutí prachu a vody do svítidla)
První číslice značení ochrany znamená stupeň ochrany před vniknutím prachu, druhá číslice značí odolnost proti vniknutí vody.

Svítidla INNOVA a NANOTTICA jsou zároveň s IP66 testována i na stupeň krytí IP69. Jelikož se stupeň krytí 6 a 9 nepovažují za nahraditelné, musí se používat značení pro víceúčelové použití: IP66/IP69 s uvedením obou typů ochrany.

Co znamená označení IP66/IP69 u svítidel INNOVA a NANOTTICA?

Jak je testovaná odolnost našich svítidel proti prachu a vodě?

 

Svítidla označená IP66 splňují zkoušku proudem vody ze všech stran (více o této zkoušce se dočtete níže), se používají v průmyslu obecně, ve skladovacích halách, parkovištích a chodbách.

Svítidla označená IP69 splňují zkoušku vysokotlakou horkou vodou (více o této zkoušce se dočtete níže) jsou ideální do náročných hygienických podmínek převážně v potravinářství a výzkumu.

IP66/69

Řada svítidel INNOVA IP66/IP69

Řada svítidel NANOTTICA IP66/IP69

Zkouška ochrany krytím IP je jednou z prioritních zkoušek stanovených IEC normami při certifikaci průmyslového osvětlení. Stupněm ochrany IP66, případně IP69 jsou v TREVOS,a.s. hodnocena svítidla NANOTTICA, INNOVA, FUTURA, PRIMA, ALUMAX, TREX.

Jako první se provádí zkouška prachem pro ochranu s první číslicí IP6 dle ČSN EN 60598-1, oddíl 9.2.1. Probíhá ve speciální prachové komoře obsahující 2kg mastkového prášku předepsané velikosti zrna na m3 objemu komory. Svítidlo se rozsvícením ohřeje na provozní teplotu a poté uchytí do komory v běžné pracovní poloze pro jakou je konstruováno. Za stálého svícení se pomocí odstředivého ventilátoru rozptýlí prášek kolem svítidla. Po 1 minutě se svítidlo vypne a v cirkulujícím mastkovém prášku se nechá 3 hodiny chladnout.

Stejná zkouška krytí prachem, ale dle normy ČSN EN 60529 je rozšířena o nasávání prachu do svítidla vytvořeným podtlakem max. 2kPa pomocí vývěvy prachové komory. Hadice je do svítidla vedena přes vývodku. Vzhledem k utěsnění svítidel není splněna podmínka minimální výměny vzduchu ve svítidle během zkoušky, proto je její délka normou stanovena na 8hod. Po tuto dobu je udržována cirkulace prášku v komoře. Zkoušku dle tohoto ustanovení předepisuje norma ČSN EN 60079-0 pro svítidla do Ex prostředí.

Při vyhodnocení ani jedna z uvedených norem nepřipouští vnik prachu do svítidla v průběhu zkoušky. Kontrola se provádí pohledem po dokonalém očištění a otevření svítidla.

Svítidla chráněná proti tlakové tryskající vodě – druhá číslice IP je 6.

Tato zkouška probíhá dle ČSN EN 60598-1 i ČSN EN 60529 shodným způsobem. Svítidlo se zahřeje na provozní teplotu jako u zkoušky proti vniknutí prachu. Po zahřátí se ihned po vypnutí vystaví účinkům proudu vody dle parametrů příslušného oddílu normy.

Základní podmínky pro průběh zkoušky jsou:

 

Do svítidla není povolen žádný vnik vody během zkoušky. Vyhodnocení se provede po ukončení zkoušky a důkladném osušení povrchu svítidla. V průběhu zkoušky může dojít vlivem rozdílu teplot ke kondenzaci na vnitřní straně. Toto nesmí být zaměněno s vniknutím vody a považováno za nevyhovující zkoušku.

Svítidla chráněná proti tryskající vysokotlaké horké vodě – druhá číslice IP je 9.

Tato zkouška vysokotlakou horkou vodou byla zavedena do normy ČSN EN 60598-1 až u edice 7, její průběh se však řídí dle ČSN EN 60529, změna A2.

Na zařízení s normalizovanou zkušební tryskou se provádí postřik svítidla dle parametrů stanovenými v oddíle 14.2.9. Svítidlo je z pohledu normy považováno za velký kryt a tomu odpovídají podmínky zkoušky:

V průběhu zkoušky nesmí do svítidla vniknout žádná voda.

Značení IP na svítidlech je dáno ustanovením příslušných norem pro zkoušky krytí. Svítidla vyhovující zkoušce prachem dle charakteristické číslice 6 a tlakové tryskající vodě se stupněm 6 se značí IP66.

Zpět na výpis