TREVOS „Digitální podnik“

Naše společnost se zapojila do výzvy vyhlášené Ministerstvem půmyslu a obchodu a Národním plánem obnovy k rozšíření digitalizace podniku.

TREVOS „Digitální podnik“

V současné době probíhá projekt jejímž cílem chce Trevos dosáhnout zvýšení síťové infrastruktury, dokončit komplexní řízení a monitoring výroby, zvýšit modernizaci skladového hospodářství a logistiky materiálů ve výrobě a přiblížit se k průmyslu 4.0 

Termín dokončení projektu je naplánován na konec srpna 2024.

Zpět na výpis