Teorie o povolání nestačí, TREVOS chce studenty zapojit více do praxe

V odborných kruzích se hodně diskutuje nedostatečná spolupráce mezi komerčním sektorem a akademickou sférou.

Teorie o povolání nestačí, TREVOS chce studenty zapojit více do praxe

Pokud dříve byla praxe běžnou součástí studia středních odborných škol nebo učilišť, dnes je spíše vzácným doplněním výuky. Z tohoto důvodu se výrobní společnost TREVOS rozhodla navázat spolupráci se Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou v Železném Brodě a umožnit studentům získat zkušenosti z reálného prostředí firmy.

ZÁKLADEM JE KONTINUÁLNÍ SPOLUPRÁCE

Dialog mezi společností TREVOS a Střední uměleckoprůmyslovou školou sklářskou byl započat v minulém roce. Když škola pořádala výstavu studentských autorských prací v pražském Karlíně, TREVOS ji podpořil prezentací nové produktové řady svítidel NANOTTICA. Následně firma škole věnovala do jedné z jejich učeben nové LED osvětlení, aby jim pomohli s optimalizací cen za elektřinu. Původní stará trubicová svítidla totiž byla zcela nevyhovující a spotřebovávala velké množství energie. A v neposlední řadě studenty zapojil do své praxe.

VLASTNÍ ZKUŠENOST JE NENAHRADITELNÁ

Jako významný výrobce prachotěsných, voděodolných průmyslových svítidel a též osvětlení pro interiéry, má vlastní vývojové a výrobní centrum. V něm neustále pracuje na inovacích svých produktů, jak z hlediska designu, tak technického řešení.  Nabízelo se tedy studenty zapojit do vývoje produktového designu, neboť tento obor se na škole studuje.

TREVOS vytvořil konkrétní zadání úkolu, které měl na starosti vedoucí Technického úseku Roman Grund. „Cílem bylo navrhnout plastové interiérové svítidlo v určitých parametrech a funkčnosti.“ Přibližuje úkol, který svěřil osmi studentům. V průběhu 2,5 měsíců jim také poskytoval zpětnou vazbu, aby jejich vědomosti prohluboval a neustále posouval. „Překvapilo mě, s jakým zájmem se studenti zapojovali do technických znalostí o svítidlech jako celku,“ dodává.

Hotové práce pak společně s Romanem Grundem hodnotila Jaroslava Pažoutová, vedoucí Marketingového oddělení TREVOS. Posuzovala se jak prezentace vlastního návrhu, tak konstrukce návrhu vzhledem k zadání. Dále pak řešení spojení základny a optického krytu bez požadavku na krytí svítidla, a také tvar a design svítidla s ohledem na homogenitu jasu optického krytu rozsvíceného vzorku.

Jaroslava Pažoutová doplňuje: „Úroveň prací byla nadstandardní a bylo těžké určit jen jednoho vítěze. Každý měl svůj úkol skvěle graficky zpracovaný, vzorek předvedl jako sádrový odlitek i formou tisku ve 3D rozměru a osobně své výstupy před komisí obhájil.“ TREVOS všechny zapojené studenty odměnil cenami, ale tou největší jistě bude, že ve spolupráci se školou chce pokračovat.

Z VIZE ŘEDITELE SKLÁŘSKÉ ŠKOLY JANA HÁSKA

… „Cílem procesu odborného vzdělávání pro reálnou praxi je reálně připravený žák, absolvent, studující u odborně erudovaných učitelů participujících na progresi vývoje průmyslu a skutečných potřeb společnosti plynoucích z aktuální praxe s vizí do budoucnosti“.

„Praxe, to je oboustranná spolupráce škol a firem. Školství je služba lidí lidem, průmyslu, pokroku ve vědě a odborně vedenému experimentu. Systém školství je nutné neustále průběžně inovovat technickou vybaveností a formálně i obsahově přizpůsobovat současné progresi vývoje společnosti, ale každá inovace s sebou nese i nutné investice a nejde jen o oblast IT. Financování školství vyžaduje především zapojení státu hospodařícího s daňovými odvody firem, neboť spolupracující firmy i po zdanění svých výnosů státnímu školství už nyní významně pomáhají a není možné, aby ve všem suplovaly stát“...

Děkujeme za každou osvícenou firmu s podobně nastavenou vzájemnou pomocí. Děkujeme vedení firmy TREVOS za umožnění podnětného, oboustranného obohacení nejen soutěží pro žáky na principu "Z praxe školou pro praxi"...

Zpět na výpis