Piktogram 12

únikové značení (panáček, po schodech vpravo dolů)

Kód Typ Popis Rozměry
[mm]
43912 Piktogram 12 HE pro typ HELIOS a BELTR LED NM - 25 m distanční vzdálenost 125 × 250
41912 Piktogram 12 PL pro typy TYLIUS a PLEXI - 30 m distanční vzdálenost 150 × 300

Kde se využívá