Nové technologie – Engel 1100

V naší společnosti proběhla vlna inovací zejména pořízení nových technologií.

Nové technologie – Engel 1100

Přehled našich důležitých kroků poslední doby

INOVACE II

Jedním z nejdůležitějších kroků poslední doby byl právě tento projekt, jehož obsahem bylo dokončení vývoje a zahájení výroby nové produktové řady průmyslových svítidel se zdroji LED. Tato řada s označením FUTURA v řešení obsahuje spojení špičkových technických parametrů svítidla jako celku, tedy použité materiály, elektro-komponenty nakupované od renomovaných dodavatelů (Osram, Philips, Bayer, Alanod, Sonnderrhof atd.), ale i optické výpočty (Varroc), zkoušky a měření (EZU) a další činnosti.

ENGEL 1100

V současné době (08. 2013) je z technologické části inovaceprocesu realizována instalace vstřikovacího stroje ENGEL 1100 s integrovanou robotizovanou buňkou zakladače Al jader. Produktem je hybridní díl PC/Al, který jako tělo svítidla zajištuje splnění požadavku odolnosti vůči prostředí (IP66) a současně zajištuje funkci chladiče. Toto řešení garantuje parametr (tc) pro optimální hodnotu teploty pracovního prostředí elektro-komponentu. Progresivní spojení standardní metody vstřikování plastu a robotizace vnáší do v takovéhoto hybridního dílu vysokou efektivitu výroby, dokonalou přesnost a kvalitu.

NOVÁ MONTÁŽNÍ HALA

Dne 9. 7. 2013 byla provedena kolaudace přístavby výrobní haly montáže. Plocha se rozšířila o 800 m2 a součástí přístavby je administrativní část, kde je umístěno vedení oddělení. Nové prostory jsou určeny především pro provoz CNC zapojovacího automatu a umožnují zrychlení realizace jednotlivých zakázek.

PROJEKT ALFA

Řešením aplikace zdrojů LED do osvětlovací techniky se současně zabývá projekt TACR - ALFA 2013-2015. Tento projekt, jehož spolu řešitelem je Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, je zaměřen na oblast Aplikovaného výzkumu a Experimentálního vývoje v oblasti materiálu použitých na výrobu svítidel. Aby bylo možno stanoveného cíle dosáhnout, je nezbytné vytvořit si vlastní hluboké know-how v problematické oblasti vhodných polymerních materiálu pro konstrukci difuzoru, základny, vlastností jednotlivých proudových napaječů, implementace výkonových LED modulu do těles svítidel atd.

SOLIDWORKS

V rámci modernizace byl vybrán a spuštěn komplexní produkt firmy SolidVision skládající se z: SolidWorks Premium, Solidworks Enterprise PDM a SolidWorks Composer. Produkt obsahuje nástroje nejen pro 3D modelování dílců a sestav včetně jejich 2D výkresové dokumentace, ale dokáže všechny tyto data celopodnikové, v rámci integrace se zavedeným informačním systémem, spravovat a sdílet v průběhu celého životního cyklu výrobku. Uživatel má možnost v rámci kontextu navrženého workflow zobrazit nejen aktuální stav dokumentu, ale i nahlížet do celého vývoje produktu skrze archivované verze a revize uložené v úschovně. Technická dokumentace je tedy procesně schvalována a její opravy se řídí změnovým řízením plně v souladu s ISO 9001. Vytvořená 3D CAD data nyní díky Solidworks Composer využíváme i k marketingovým účelům. Jsme schopni rychle vytvářet názornou informativní grafiku pro širokou škálu využití v technické komunikaci a prezentovat ji tak zákazníkovi.

Zpět na výpis