Nová technologie výroby svítidel TREVOS - 2016-2017

Společnost TREVOS a. s., splnila všechny podmínky a získala dotace od EU na pořízení strojů pro výrobu velkých sérií LED svítidel.

Nová technologie výroby svítidel TREVOS - 2016-2017

Realizace projektu OP PIK:  

CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006234

Předmět projektu:

Pořízení souboru strojů, které rozšíří stávající technologické vybavení firmy nezbytné pro efektivní výrobu svítidel.

Cíl projektu:  

Technologické zabezpečení produkce velkých sérií LED svítidel. Na tento projekt poskytována finanční podpora od Evropské Unie. 

Zpět na výpis