Mezinárodní den světla 16. 5. 2022

Skrze tento mezinárodní den si připomínáme roli světla v našich životech a kde všude světlo pomáhá (věda, kultura, umění, vzdělávání, udržitelný rozvoj, medicíně, komunikace, energetika a další). Různé lokální i globální aktivity spojené s tímto dnem demonstrují, jak věda, technika, umění a kultura mohou pomoci společnosti. Záštitu pod tímto dnem převzala organizace UNESCO.

Mezinárodní den světla 16. 5. 2022

Proč zrovna 16. května?

Mezinárodní den světla se slaví každý rok 16. května, výročí první úspěšné operace laseru v roce 1960 fyzikem a inženýrem Theodorem Maimanem. Tento den je výzvou k posílení vědecké spolupráce a využití jejího potenciálu k podpoře míru a udržitelného rozvoje.
Více na officiálním UNESCO videu:

Jaké jsou zdroje světla?

Vlastní
Látky nebo tělesa v jejíchž struktuře dochází ke vzniku světla (plamen, žárovka, Slunce)

Nevlastní
Látky nebo tělesa, která světlo nevytváří, ale pouze odrážejí (mraky, stínítka, reflektory)

Přírodní
Například kosmická tělesa, chemické reakce, elektrické výboje, tektonické jevy, biologické zdroje

Umělé
Rozlišují se podle různých hledisek, ale nejznámější je dle zdroje a podstata vzniku světla. Rozeznáváme zdroje na principu teplotního záření (např.žárovky), záření elektrického výboje v plynech a parách kovů (zářivky, výbojky) anebo luminiscence (např.svítivé diody).

A jak vzniká LED světlo?
LED (zkratka z anglického Light-Emitting Diode, česky elektroluminiscenční dioda, též světelná dioda, svítivá dioda, slangově ledka, ojediněle svítivka) je v elektrotechnice označení pro diodu, která emituje světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření, čímž se liší od standardní diody. Díky snížení ceny a vyšší účinnosti převodu elektrické energie na světlo jsou LED po roce 2020 využívány jako náhrada žárovek a zářivek v domácnostech, autech i v průmyslu.
Víte, že Nick Holonyak Jr. (narozen 1928) vyvinul první praktickou LED s viditelným spektrem v roce 1962 na Univerzitě Illinois v Urbana Champaign?

Zdroj: wikipedia.org, unesco.org

Zpět na výpis