Koridor funkce svítidel

Koridor funkce je řízení režimu svícení na základě zjištěného pohybu. Řešení spočívá v tom, že k předřadníku se připojí běžné čidlo pohybu (s relé, ne triak). S využitím tohoto čidla a funkce předřadníku je tedy možné řídit jednotlivé svítidlo nebo celou soustavu svítidel. Světelná intenzita se zvyšuje, když člověk vstoupí do místnosti. Když osoba opustí místnost, snímač pohybu se po určitém zpoždění vypne a automaticky se sníží intenzita světla.

Koridor funkce svítidel

Koridor funkce je řízení režimu svícení na základě zjištěného pohybu.
Řešení spočívá v tom, že k LED driveru se připojí běžné čidlo pohybu (s relé, ne triak). S využitím tohoto čidla a funkce LED driveru je tedy možné řídit jednotlivé svítidlo nebo celou soustavu svítidel. Světelná intenzita se zvyšuje, když člověk vstoupí do místnosti. Když osoba opustí místnost, snímač pohybu se po určitém zpoždění vypne a automaticky se sníží intenzita světla.

Koridor funkce je zvláště výhodná v aplikacích, ve kterých je z bezpečnostních důvodů třeba nepřetržitě svítit, například ve veřejných budovách, velkých bytových komplexech, parkovištích, podchodech pro chodce a podzemních železničních stanicích. Protože světelná intenzita musí být zvýšena pouze v případě požadavku na světlo.

LED drivery mají různé profily, takže mohou poskytovat nejlepší možný výkon za různých podmínek.
Pro nastavení Koridor funkce je potřeba driver přepnout do Koridor módu. Pokud chtějí jiné nastavení, lze nastavit dle požadavku.

Profily jsou definovány řadou hodno (Koridor mód):

Koridor schema

  1. Čas náběhu: čas, který začíná, jakmile je detekována přítomnost osoby. Během doby stoupá světelná intenzita až na hodnotu přítomnosti (defaultně 0,7s na 100%).
  2. Čas spuštění: čas, který začíná, jakmile již není detekována přítomnost osoby (120s). Pokud přítomnost a osoba je detekována znovu během doby spuštění, doba spuštění je restartována od nuly. Pokud není detekována žádná přítomnost během doby náběhu, bude spuštěna doba snižování.
  3. Čas snižování: čas, během kterého se světelná intenzita klesá z hodnoty přítomnosti na hodnotu nepřítomnosti (defaultně 32s z 100% na 10%).
  4. Prodleva vypnutí: doba, po kterou je hodnota nepřítomnosti držena. V závislosti na vybraném profilu může mít zpoždění vypnutí různé hodnoty nebo nemusí být definováno (nevypíná nikdy).
  5. Hodnota nepřítomnosti: intenzita světla, když není přítomna žádná osoba (defaultně 10%).
  6. Hodnota přítomnosti: svítivost při přítomnosti osob (defaultně 100%).

Příklad nastavení přítomnostního senzoru MERRYTEK MC030S E

Výběrem kombinace na přepínači DIP lze data senzoru přesně nastavit pro každou konkrétní aplikaci.

DIP Nastavení spínače

Oblast rozpoznávání (citlivost)

  1 2 3  
I ON ON ON 100%
II - ON ON 75%
III ON - ON 50%
IV - - ON 25%
V - - ON 25%

Activation time

  4 5 6  
I ON ON ON 5s
II - ON ON 30s
III ON - ON 90s
IV - - ON 3 min
V ON ON - 20 min
VI - - - 30 min

Práh denního světla

  7 8 9  
I ON ON ON 2 Lux
II ON ON - 10 Lux
III - ON - 25 Lux
IV ON - - 50 Lux
V - - - *Disabled

*Disabled znamená, že snímač denního světla nefunguje. Po detekci pohybu snímač rozsvítí světlo bez ohledu na okolní úroveň světla.

Koridor funkce - návod

Zpět na výpis