Historie

Společnost TREVOS je renomovaná, ryze česká společnost, která vznikla v roce 1990 v Semilech. Od začátku se zaměřuje na výrobu komponentů a kompletaci svítidel. V roce 1995 došlo k užší specializaci výroby a orientaci firmy na průmyslová zářivková svítidla, vyráběná z odolných termoplastů. Od roku 2013 byla výroba rozšířena o LED svítidla. Dnes má společnost výrobní areál v srdci Českého ráje, produkuje v průměru více než 4 500 svítidel denně a řadí se mezi významné regionální zaměstnavatele.

Čísla z naší historie

1993
zahájení výroby
průmyslových svítidel
18 000 000
vyrobených
svítidel
180 000
vyřízených
objednávek
255
km2 osvětlené
plochy
2017

Návštěva prezidenta republiky

V návaznosti na ocenění podnikatel roku 2016 v libereckém kraji, který získal jeden ze zakladatelů TREVOS Jiří Opočenský, poctil TREVOS svoji návštěvou prezident České republiky, Miloš Zeman, kterému jsme symbolicky předali svítidlo FUTURA, vyrobené týden před návštěvou prezidenta jako 15 000 000-té svítidlo TREVOS.

2016

Výstavba technologického a skladovacího centra

Za účelem navýšení výrobních a skladovacích kapacit došlo k dostavbě technologického a skladovacího centra s navýšením podlahové plochy z 3 297 m2 na 7 497 m2. Nová hala nabízí větší zázemí pro výrobu kovových dílů, prostory pro sklad výrobků, moderně zařízené zázemí pro administrativu i prostory pro výzkum a vývoj nových svítidel.

2015

Rozšíření montážní haly

Přístavba montážní haly o 800 m2 určená pro provoz CNC zapojovacího automatu, který výrazně zrychluje realizaci zakázek a pracoviště pro montáž LED svítidel.

2014

Inovace ve 3D modelování dílců, ISO 14001

Propojení informačního systému QI s programem SOLIDWORKS PREMIUM umožnilo snazší správu a sdílení 3D modelů dílců a sestav a 2D výkresové dokumentace v rámci společnosti.

 

Certifikace ISO 14001

Společnost prošla náročným schvalovacím procesem a obdržela certifikát environmentálního managementu dle ČSN EN ISO 14001:2005

2013

Nástup LED svítidel

Začátek využívání LED trubic a modulů do stávajících svítidel.

 

Nová produktová řada Futura

Výsledkem nástupu LED byla nová produktová řada LED svítidel FUTURA s inovativními chladiči z hliníku, které pomáhají optimalizaci teploty pracovního prostředí pro komponenty LED svítidla.

2012

Certifikace ISO 9001:2009

TREVOS, a.s. získává pro výrobu, vývoj, dodávky svítidel a komponentů svítidel certifikát na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2009.

 

Centralizace správy dat

Ve společnosti byl zaveden informační systém QI, který usnadnil komunikaci mezi jednotlivými vnitropodnikovými pracovišti a umožňuje evidenci a řízení všech procesů firmy.

 

Nové výrobní technologie

Investice do nových technologií a pracovišť umožnilo navýšení celkové produkce na více než milion svítidel ročně a zároveň došlo k zvýšení kvality vyrobených komponentů.

2011

Vstup na nové zahraniční trhy

Účast na veletrzích v Rusku a Spojených Arabských Emirátech a rozšiřující se exportní aktivity nám zajistily řadu nových zahraničních partnerů zakázek.

2010

Rozšíření kovovýroby

Rekonstrukcí zemědělského objektu a rozšířením kovovýroby z původních 1 486 m2 na 3 297 m2 došlo k vytvoření zázemí pro nákup nových technologií a rozvoj technologie tabulového plechu. Tato výroba umožnila vývoj a výrobu nových produktů. 

2009

Rozšíření výroby plastů

Navýšení výrobní kapacity pro výrobu plastů.

2007

Nová produktová řada PRIMA

Výsledkem projektu Inovace  byla nová řada prachotěsných svítidel PRIMA s vysokou funkčností a atraktivními tvary s prvky industriálního designu, která se rychle dostala na vrchol žádaných exportních artiklů.

2006

Centralizace provozů

V rámci optimalizace výroby došlo k přesunu montáží, skladů a obchodního oddělení ze Semil do Turnova.

2003

Vstřikování plastů

Přechod na novou progresivní metodu vstřikování termoplastů, která nahradila dosavadní technologii termotváření. Začátek výroby nových svítidel řady Profi.

 

TREVOS, a.s. získává pro výrobu, vývoj, dodávky svítidel a komponentů svítidel certifikát na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9001:2001.

2002

Certifikace ISO 9002:1995

TREVOS, a.s. získává pro výrobu, dodávky svítidel a komponentů svítidel certifikát na systém jakosti podle ČSN EN ISO 9002:1995.

1999

Akciová společnost

Transformace společnosti TREVOS s.r.o. na akciovou společnost - TREVOS a.s.

1998

Rozšiřování výroby

Dochází k dalšímu navýšení objemu výroby svítidel a pokračuje rekonstrukce nevyhovujících výrobních prostor a jejich navyšování.

1996

Lídr zářivkových prachotěsných svítidel

TREVOS zaujal vedoucí pozici v počtu vyráběných zářivkových prachotěsných svítidel v ČR. Toto prvenství si drží dodnes.

1995

Zářivková svítidla

Dochází k užší specializaci výroby a orientaci na zářivková svítidla vyráběná z odolných termoplastů.

1993

Sériová výroba svítidel

Spuštění sériové výroby svítidel pro všestranné použití. Částečný přesun výroby ze Semil do postupně adaptovaného bývalého zemědělského areálu v Nové Vsi u Turnova.

1992

Montáž svítidel

Zahájena montáž interiérových svítidel.

1990

Vznik společnosti

V Semilech vznikla společnost TREVOS. Firma se od počátku zaměřovala na provádění elektroinstalací, revizí elektrických zařízení a na obchodní činnost.