Omezení používaní nebezpečných látek, RoHS

02.02.2016
Certifikáty

V našich produktech uvádíme na trh výlučně výrobky renomovaných domácích a zahraničních firem, které vyrábí a dodávají své výrobky dle platných směrnic EU.

Dle sdělení dodavatelů našich vstupních polotovarů, výrobků a materiálů, neobsahují používané produkty tyto nebezpečné látky v nepovoleném množství:

  • olovo
  • rtuť
  • kadmium
  • šestimocný chrom
  • polybromované bifenyly – PBB
  • polybromované difenyléthery – PBDE
  • Bis(2-ethylhexyl)ftalát – DEHP
  • Butylbenzylftalát – BBP
  • Dibutylftalát – DBP
  • Diisobutylftalát – DIBP

Omezení používaní nebezpečných látek, RoHS je ke stažení zde: https://trevos.eu/cz/ke-stazeni