Omezení používání chemických látek, REACH

01.02.2016
Certifikáty

Registrace hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH).

V souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) prohlašujeme, že známe své povinnosti stanovené tímto předpisem.

Všechny výrobky a komponenty dodávané zákazníkům neobsahují látky, na které se vztahuje povinnost registrace, nebo již byly registrovány u výrobce.

Dále se společnost TREVOS, a.s. zavazuje dodržovat své povinnosti v dodavatelském řetězci, zejména požadavky na předávání informací zákazníkovi.