Norma ISO 9001, management kvality

17.03.2016
Certifikáty

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu (řízení) kvality.

V normě ISO 9001 jsou specifikovány požadavky na systém managementu (řízení) kvality. Norma zaručí naši schopnost trvale poskytovat produkty v souladu s příslušnými předpisy a požadavky zákazníků.

Základním požadavkem normy je zavést, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém řízení kvality a neustále jej zlepšovat. Jakost musí obsáhnout vše, co vede k požadovanému výsledku – kvalitnímu výrobku.

Norma se týká:

  • jakosti výrobku (produktu)
  • jakosti procesů a jakosti zdrojů (stroje a zařízení, informace, pracovní prostředí)
  • jakosti systému řízení

Jinak řečeno - kvalitní musí být v TREVOSu vše. Vnitřní firemní procesy, poskytované služby i nabízené výrobky. A navíc – kvalita musí neustále narůstat.

Trevos Certifikáty - ISO 9001

  • ESČ - ČSN EN ISO 9001:2016
  • CQS - ČSN EN ISO 9001:2016
  • IQ NET - ISO 9001:2015