Norma ČSN OHSAS 18001, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

20.02.2018
Certifikáty

Enviromentální managment nově získal certifikát OHSAS 18001 - Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

TREVOS splnil náročné podmínky auditu a enviromentální managment nově získal certifikát OHSAS 18001 - Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Norma se týká:

  • Norma stvrzuje kvalitu našich vnitropodnikových procesů. Chráníme zdraví nejenom našim zaměstnancům, ale zaručujeme také jejich bezpečnost.

Trevos Certifikáty - ISO 18001

  • CQS – ČSN OHSAS 18001:2008
  • IQ NET – BS OHSAS 18001:2007