Norma ISO 14001, systém environmentálního managementu

15.03.2016
Certifikáty

Norma ISO 14001 nás zavazuje snižovat dopady naší výroby a činnosti na životní prostředí.

Uzpůsobujeme vnitřní pochody v podniku a výrobní procesy potřebám ochrany životního prostředí a prevence jeho znečišťování.

Přijetím normy ISO 14001 jsme se zavázali mimo jiné k definování činností, které mají dopad na životní prostředí. Tyto činnosti optimalizujeme, aby byl jejich dopad menší. Sledujeme platné a vznikající legislativní požadavky, které se týkají životního prostředí, a začleňujeme je do všech procesů firmy.

Přijetím normy jsme se navíc zavázali procesy environmentálního managementu neustále zlepšovat.

Trevos Certifikáty ISO 14001:

  • ESČ - ČSN EN ISO 14001:2016
  • CQS - EN ISO 14001:2016
  • IQ NET - ISO 14001:2015