Norma ČSN OHSAS 18001, management bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

01.02.2018
Certifikáty

Certifikační úřad CQS rozhodl o udělení zlatého certifikátu kvality pro firmu TREVOS.

Místo:

Procesní systém výroby, vývoje a dodávky svítidel společnosti TREVOS je na nejvyšší úrovni.

Certifikační úřad CQS rozhodl o udělení zlatého certifikátu kvality.

TREVOS splnil náročné podmínky auditu a k současným certifikátům ISO 9001 - Managment kvality a ISO 14001 - Enviromentální managment nově získal certifikát OHSAS 18001 - Systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Trevos Certifikáty – OHSAS 18001

CQS – ČSN OHSAS 18001:2008
IQ NET – BS OHSAS 18001:2007

Norma stvrzuje kvalitu našich vnitropodnikových procesů. Chráníme zdraví nejenom našim zaměstnancům, ale zaručujeme také jejich bezpečnost.

Přijetím těchto tří norem kvality jsme se zavázali tyto nastavené procesy managementu uplatňovat, udržovat a neustále zlepšovat.

TREVOS znovu potvrdil, že je renomovaný, přední výrobce svítidel.