Certifikát ESČ

04.02.2016
Certifikáty

Označení ESČ vyjadřuje shodu takto označených výrobků s normami na elektrickou bezpečnost.

Jedná se o jeden z nejstarších symbolů pro bezpečný výrobek na světě. Udělování započalo již v roce 1926.

Značka ESČ je současně zapsána u Evropské normalizační komise CENELEC jako česká značka shody s normami na elektrickou bezpečnost a je zcela rovnocenná ostatním značkám významných světových zkušeben.

Certifikát a licence EZÚ je udělována Elektrotechnickým zkušebním ústavem výrobkům, které úspěšně projdou typovou zkouškou podle příslušných technických norem na elektrickou bezpečnost, nebo na EMC. Platnost certifikátu je zpravidla omezena na dobu tří let.

Výrobky jsou označeny logem ESČ. Certifikát ESČ je ke stažení zde: https://trevos.eu/cz/ke-stazeni