Certifikát CB

07.02.2016
Certifikáty

Jedná se o mezinárodní dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků.

Nejrozšířenějším světovým certifikačním systémem v oboru elektrotechnických výrobků je systém IECEE-CB neboli CB systém. Jedná se o mezinárodní dohodu o uznávání výsledků zkoušek podle mezinárodních norem IEC pro elektrickou bezpečnost elektrotechnických výrobků.

Jedná se o jeden z nejdéle fungujících systémů vzájemného uznávání výsledků zkoušek v oblasti elektrické bezpečnosti výrobků. Jeho členy jsou nejvýznamnější certifikační orgány z 60 zemí celého světa. Systém zohledňuje i specifické národní odchylky pro jednotlivé členské země.

Výrobky jsou označeny logem CB test. Certifikát CB je ke stažení v katalogu u konkrétního výrobku, nebo je zašleme po vyžádání na naší technické podpoře či obchodním oddělení.