Certifikáty

TREVOS, a.s. je společnost, která dbá na spokojenost zákazníků a nabízí nejkvalitnější výrobky se zárukou stálosti této kvality. Společnost se cítí odpovědná i směrem k životnímu prostředí. Proto se zavazuje k šetrné výrobě a likvidaci odpadu, které dokládá splnění certifikace ISO 14001:2016.

Aby si byl zákazník jistý také bezpečností našich svítidel, plníme závazné normy na bezpečnost elektrických výrobků. Na každý výrobek máme zpracované Prohlášení o shodě.

Společnost TREVOS, a.s. má uzavřenou smlouvu o společném plnění s firmou REMA Battery, s.r.o.

Jaké normy plníme a jaké příslušné certifikáty máme?