Katalog - Hospodářské objekty

Chemicky odolná svítidla vyvinutá do náročných prostředí hospodářských objektů - statky, farmy, stáje, mlýny, sýpky.

Na osvětlení mlýnů či sýpek jsou kladené podobné nároky jako na průmyslová svítidla. Prostory jsou často prašné a svítidla musí odolat nárazu. Ještě náročnější je prostředí živočišné výroby, tj. stodoly, statky či farmy s chovem skotu, vepřů či drůbeže. Svítidla zde musí čelit agresivnímu chemickému zatížení v podobě čpavku a dalších látek, které se uvolňují zejména z výkalů chovaných zvířat. Do těchto prostorů nabízíme svítidla v provedení ABS s vyšší chemickou odolností.